header
 
home wie zijn we contact onze gebieden biodiversiteit & beleid wat we doen lid worden Link's
 
Project Akkervogels
Waarom ... ... graanakkertjes?

Akkervogels in Vlaanderen hebben het uitermate moeilijk. Natuurpunt en andere terreinbeherende verenigingen willen graag het tij keren door extra maatregelen te steunen in het landbouwgebied. In onze regio gaan we vooral kiezen voor perceelsrandenbeheer. De VLM kan zulke overeenkomsten afsluiten met landbouwers, steeds op vrijwillige basis. Ook gunstig voor meerdere soorten akkervogels, zijn de haagplantacties, bij ons veelal onder impuls van RLGC (Regionaal Landschap Groene Corridor).
Dit bracht ons in Asse al tot interessante initiatieven en samenwerkingsverbanden, waarbij milieudienst, Regionaal Landschap, Wildbeheereenheden, landbouwers, socio-culturele verenigingen, Natuurpunt etc… mekaar ontmoeten.

 

Zo zijn er bvb. in onze regio al een twintigtal percelen met één of andere vorm van akkervogelbeheer.
En wat gebeurt er nu effectief op die percelen? Zij kunnen verschillend van aard zijn, maar hebben tot doel om dekking, rust en voedsel te voorzien. Op deze manier worden zowel broedkansen als overwinter-mogelijkheden aangeboden. Afhankelijk van de ligging hopen we vooral vinkachtigen, ringmussen en patrijzen te ondersteunen, uiteraard zijn we ook blij met de gorzen die we als overwinteraar hebben zien opduiken. Bovendien trekken de akkertjes ‘s winters roofvogels aan, waaronder de zeldzame blauwe kiekendief.
Kwartel

Andere mogelijke impuls voor akkervogels, is de provinciale koestersoorten-campagne, vaak in de context van het ”charter voor biodiversiteit” dat ook door onze gemeente werd ondertekend.

Pas ingezaaid graanakkertje bij het Droogveld, in de zomer aantrekkelijk voor het oog, in de winter onmisbaar voor onze akkervogels

graanakkertje
graanakkertje Dhondt Het betreft vaak percelen van privé-eigenaars of gemeentelijke gronden, maar hoopgevend is ook dat verschillende landbouwers hun medewerking verleenden.

Wil je meewerken aan de bescherming van de akkervogels in Asse? Neem contact op met ons via het contactformulier