header
 
home wie zijn we contact onze gebieden biodiversiteit & beleid wat we doen lid worden Link's
 
Project Ringslang

Het project is een combinatie van soortbescherming en sensibilisatie. Enerzijds wordt door het opzetten van de broeihopen aan biotoopverbetering gedaan voor de ringslang. Anderzijds kreeg deze koestersoort en haar biotoop niet alleen belangstelling op de 'koesterdag' van 6 mei 2012 maar wordt dit verhaal herhaald bij elke wandeling die in en om het Kerremansbos doorgaat. Sensibilisatie rond een slang - nu niet onmiddellijk een 'aaibare' soort - is niet evident maar wij zijn er toch in geslaagd om voor dit beestje interesse te wekken bij een breder publiek.
Twaalf mensen gaven bvb. hun naam op als geïnteresseerden bij toekomstige (werk)activiteiten rond de ringslang. Zelfs een ploeg van 22 ambtenaren van de Europese commissie werden aan het werk gezet voor het omzetten van de maaiselhopen, een arbeidsintensief werk waarvan het belang voor het toekomstig opzetten van broeihopen nauwelijks kan onderschat worden.
In de marge van deze soort werd trouwens het belang van de beekvallei 'Molenbeek-Maalbeek' in Zellik uitgedragen, evenals de zorg voor en de inventarisatie van een aantal begeleidende soorten in dit biotoop. Zo maakte het project het ons mogelijk twee fuiken aan te kopen die ons jaarlijks in staat zullen stellen de aanwezigheid van waterleven - in het bijzonder de aanwezigheid van amfibieën (3 soorten salamanders!) - in de Molenbeek te monitoren. De twee broeihopen aan het Kerremansbos werden voorzien van een fraai takkenvlechtwerk zodat het project ook in de toekomst in het landschap zal voortleven.

ringslang aaibaar!
ringslang

Indien interesse: neem contact op met ons via het contactformulier