header
 
home wie zijn we contact onze gebieden biodiversiteit & beleid wat we doen lid worden Link's
 
Molenbeek & Maalbeekproject

Natuurpunt Asse was gangmaker voor dit project met als centrale idee een ecologische verbinding te maken tussen een viertal gebiedjes in Zellik, en het Boudewijnpark in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Inderdaad, de beekvallei van de Molen- en Maalbeek rijgt, ondanks een sterke verstedelijking, een aantal waardevolle stukken natuur aan elkaar: Bettegem, het Droogveld, het Maalbeekdal, het Molenbeekvalleitje, alle vier in Vlaanderen (Zellik) gelegen en het genoemde Brusselse Boudewijnpark, grotendeels Natura 2000 gebied!

Natuurpunt kon een aantal partners warm maken voor de idee. In de eerste plaats het gemeentebestuur van Asse. Onze zustervereniging Velt steunde van meet af aan het project en het RLGC bezorgde ons uiteindelijk een introductie bij de VLM waar wij op 17 januari 2007 het project mochten voorstellen. Het viel daar in goede aarde en op 19 september 2007 gaf minister Crevits een mandaat aan de VLM om het project te lanceren. Na de consultatie van de adviesraden werd het project op 6 april 2009 uiteindelijk als Landinrichtingsproject goedgekeurd door minister Crevits .

Op dit moment staan reeds enkele belangrijke realisaties op het palmares: In november 2005 werd het Kerremansbos aangeplant. Het Breughelbroek werd op 15 oktober 2011 feestelijk ingehuldigd en op 8 december 2012 kreeg de wijk Horing het 'Kerremanspark' cadeau. In 2013 was het de beurt aan Velt om met veel enthousiasme te starten met hun project 'Samentuinen' in het Maalbeekdal. In augustus 2017 kwamen minister Schauvliege, burgemeester en schepenen van Asse en mandatarissen van VLM op bezoek. Lees meer in de toespraken van Reej Masschelein en Erik Meerschaut..

Op deze visiekaart worden de vier deelgebieden aan elkaar verbonden via een recreatief wandelpad (rode lijn) en ecologische corridors (groene lijn).

projectkaart EM

(ontwerp: Erik Meerschaut)

De VLM zal op basis van deze eerste visie het concept verder professioneel uitwerken:

Concept VLM

(VLM)

Historiek