header
 
home wie zijn we contact onze gebieden biodiversiteit & beleid wat we doen lid worden Link's
 
Waarbeek

Natuurgebied dat binnen de ruilverkaveling Bollebeek toegewezen werd aan de gemeente Asse en door deze laatste in concessie gegeven aan Natuurpunt Asse. Het ligt langs een brede aarden veldweg  tussen het rietveld aan de spoorlijn Asse – Dendermonde en de Doren richting Mollem. Die veldweg loopt parallel met Waarbeek, een zijstraat van de Assesteenweg in de omgeving van het rondpunt van de Ring met  Huinegem.
Het reservaat bestaat uit een aaneenschakeling van grasland, knotwilgen, heggen en populierenbestanden dat door de ruilverkaveling Bollebeek een bestemming als natuurgebied kreeg. Het grasland wordt jaarlijks gemaaid en nadien door ezels begraasd. De ruigte is daardoor veranderd in een steeds armer grasland  met nu al 30 plantensoorten  waaronder pinksterbloem en gewone vogelmelk. In de struiken hangen eikelmuiskasten. De zwarte elzen lokken in de winter sijsjes. Bruine kikkers, padden en salamanders tref je aan in de vochtige plekken.
De Kramaaibeek loopt langs het reservaat. Deze beek ontspringt in Tienbergen en na samenvloeiing met de Gerstebeek vormt zij de Warebeek. Deze mondt uit in de Grote Molenbeek die richting Londerzeel  verder via de Vliet de  Schelde opzoekt. Het water is proper dankzij het reinigend vermogen van het rietveld.
Het rietveld zelf  is een paradijs geworden voor broedende  rietvogels en een rustplaats voor trekvogels. Daar heeft Pasar ook het mooiste plekje van Asse gesitueerd. In de omgeving van ons reservaat ligt ook het laatste hopveld, de site van een oude veldsteenoven en de staande wip van de boogschuttersmaatschappij Concorde .
Het is heerlijk wandelen of fietsen langs de weg als sleedoorn en  Gelderse roos in bloei staan.

Sinds 2011 past Natuurpunt er een graslandbeheer toemet nabegrazing door ezels. In samenwerking met Velt zorgde onze afdeling ervoor dat er ook een behoorlijke schutstal werd gebouwd, met kringloopmateriaal (snoeihout van ter plekke).

Aandacht: We missen momenteel onze ezels of andere grote grazers om de begrazing verder te zetten. Iemand een of ander beest in de aanbieding? Zo ja geef een seintje aan de conservator! (zie onder, klik op de naam)

Waarnemingen

Polygoon

 

Bord

Beheerder: Rudy Lengeler

Steun dit gebied met een gift!

Stort jouw gift op rekening IBAN = BE56 2930 2120 7588, BIC = GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen en vermeld 'Project 9964'. Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

 

Terug naar natuurgebieden