header
 
home wie zijn we contact onze gebieden biodiversiteit & beleid wat we doen lid worden Link's
 
Het Droogveld
Op oudere kaarten vindt men de naam 'Droogenveld' terug. Mogelijk was dit, dank zij de aanwezigheid van een zestal bronnetjes, een publieke wasplaats waarna het wasgoed op het gras in de zon te drogen werd gelegd.

Dit bronnengebied van de Maalbeek is een boeiend beekvalleitje, wat verzonken even ten westen van de oude Sint-Bavokerk van Zellik. Het is ecologisch waardevol omdat het een voor de streek rijk planten-,  vogel-, en insectenleven herbergt. Daarom ook is het sinds oktober 2000 door de Vlaamse overheid erkend als natuurreservaat.
Naast heel wat bronnetjes bestaat dit vochtig gebied uit oude houtwallen met nog vrij veel sleedoorn, vochtige ruigten, moeras, bronbos, en een vochtig, schraal hooiland met amfibieënpoeltje. Deze poel werd uitgegraven ten behoeve van de nog aanwezige groene kikker, alpenwatersalamander, kleine watersalamander en gewone pad. Een beekje met helder bronwater slingert zich centraal door het valleitje

Sinds 1991 wordt het door Natuurpunt Asse beheerd.

Er is vooreerst een bronbos (opp. 21a20) met soortenrijke struiklaag van es, iep, hazelaar, zwarte els, gelderse roos, zoete kers, rode kornoelje en wilg. De bosrand herbergt een mooie partij sleedoorn en een typische voorjaarsvegetatie met slanke sleutelbloem, muskuskruid, salomonszegel en wat zeldzamere soorten als daslook en eenbes. Daarbij aansluitend een vochtig hooiland (opp. 42a10) met gevlekte orchis, echte koekoeksbloem, pinksterbloem, heelblaadjes, lidrus, koninginnenkruid, gevleugeld hertshooi en heel wat grassoorten. Hier wordt een verschralingsbeheer toegepast, waarbij jaarlijks twee keer wordt gemaaid met afvoer van het maaisel ter bevordering van de soortenrijkdom. Dit afvoeren gebeurt door vrijwilligers van Natuurpunt Asse en door de leerlingen van de Zellikse basisschool (in het kader van het project educatief natuurbeheer met de steun van de provincie Vlaams- Brabant).

Het Droogveld maakt, samen met Bettegem, het Maalbeekdal en het Molenbeekvalleitje deel uit van het visiegebied Molenbeek & Maalbeek.

Beheerder: Johan Boucquey

Erkenning: dossiernr. E-181

Waarnemingen

Polygoon

sleedoorn
bosorchis

Steun dit gebied met een gift!

Stort jouw gift op rekening IBAN = BE56 2930 2120 7588, BIC = GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen en vermeld 'Project 9927 Molenbeek & Maalbeekvallei'. Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.


Terug naar natuurgebieden